Ống lót tay áo có mặt bích
  • Ống lót tay áo có mặt bíchỐng lót tay áo có mặt bích

Ống lót tay áo có mặt bích

Công ty TNHH phụ tùng máy móc xây dựng Tuyền Châu Peers là nhà sản xuất và cung cấp Ống lót tay áo có mặt bích quy mô lớn tại Trung Quốc. Chúng tôi đã chuyên về các bộ phận thiết bị hạng nặng trong nhiều năm. Sản phẩm của chúng tôi có lợi thế về giá tốt và bao phủ hầu hết các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác lâu dài của bạn tại Trung Quốc.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Ống lót tay áo có mặt bích


Công ty TNHH phụ tùng máy móc xây dựng Tuyền Châu Peers có quy mô lớnỐng lót tay áo có mặt bích manufacturerandsupplierinChina. We have been specialized in heavy duty equipment parts for many years. Our products have a goodpriceadvantage and cover most of the European, American, The Middle East, Southeast Asia, and Africa markets. We look forward to becoming your long-term partner inChina.

 

Ống lót tay áo có mặt bích are manufactured withforgedhigh carbon steel and thru-hardened to 48-52 HRC.Forged hardened steel bucket bushings are excellent for low speed / high load, or pivot applications. These hardened steel bushings are commonly used to protect a housing from premature wear caused by friction with a pin to really minimise your machine down time. Hardened steel sleeve bearings require daily or maximum weekly greasing.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại Ống lót gầu phù hợp với hầu hết các kiểu dáng và kiểu dáng của Máy đào và Máy xúc lật phổ biến trên thị trường hiện nay.

 

â Ống lót tay áo có mặt bích size range include below:


Đường kính trong * Đường kính ngoài * Chiều dài / mm

ï¿ 140*155*130

ï¿ 100*116*110

ï¿ 85*105*50

ï¿ 75*95*80

ï¿ 60*90*105

ï¿ 140*160*200

ï¿ 100*116*100

ï¿ 85*100*105

ï¿ 75*90*95

ï¿ 60*80*80

ï¿ 140*170*100

ï¿ 100*116*90

ï¿ 85*100*100

ï¿ 75*90*90

ï¿ 60*80*70

ï¿ 130*154*130

ï¿ 100*115*145

ï¿ 85*100*90

ï¿ 75*90*80

ï¿ 60*80*65

ï¿ 125*140*100

ï¿ 100*115*130

ï¿ 85*100*80

ï¿ 75*90*75

ï¿ 60*80*65/105/10

ï¿ 125*140*90

ï¿ 100*115*120

ï¿ 85*100*70

ï¿ 75*90*70

ï¿ 60*80*60

ï¿ 120*140*120

ï¿ 100*115*110

ï¿ 85*100*68

ï¿ 75*90*60

ï¿ 60*80*50

ï¿ 120*140*110

ï¿ 100*115*100/5

ï¿ 85*100*60

ï¿ 75*85*90

ï¿ 60*75*95

ï¿ 120*140*100

ï¿ 100*115*95

ï¿ 85*100*50

ï¿ 71*86*85

ï¿ 60*75*90

ï¿ 120*140*90

ï¿ 100*115*90

ï¿ 85*95*100

ï¿ 71*86*80

ï¿ 60*75*80

ï¿ 120*135*155

ï¿ 100*115*85

ï¿ 85*95*90

ï¿ 71*86*70

ï¿ 60*75*70/105

ï¿ 120*135*120

ï¿ 100*115*80

ï¿ 80*120*100

ï¿ 71*86*65

ï¿ 60*75*75

ï¿ 120*135*115

ï¿ 100*115*70

ï¿ 80*120*90

ï¿ 71*86*60

ï¿ 60*75*70

ï¿ 120*135*110

ï¿ 100*115*65

ï¿ 80*110*95

ï¿ 71*86*50

ï¿ 60*75*65

ï¿ 120*135*105

ï¿ 100*115*60

ï¿ 80*110*90

ï¿ 71*86*40

ï¿ 60*75*65/105/10

ï¿ 120*135*100

ï¿ 100*115*35

ï¿ 80*110*80

ï¿ 70*100*95

ï¿ 60*75*82/129/110

ï¿ 120*135*94

ï¿ 95*110*115

ï¿ 80*110*70

ï¿ 70*100*85

ï¿ 60*75*60

ï¿ 120*135*78

ï¿ 90*130*100

ï¿ 80*110*95/130/10

ï¿ 70*95*80

ï¿ 60*75*60

ï¿ 120*135*70

ï¿ 90*130*90

ï¿ 80*95*95/130/114

ï¿ 70*90*110

ï¿ 60*75*55

ï¿ 120*135*48

ï¿ 90*125*110

ï¿ 80*95*87/154/137

ï¿ 70*90*100

ï¿ 60*75*50

ï¿ 115*135*100

ï¿ 90*125*100

ï¿ 80*95*95/130/10

ï¿ 70*90*95

ï¿ 60*70*65

ï¿ 115*135*95

ï¿ 90*120*120

ï¿ 80*110*85/165

ï¿ 70*90*90

ï¿ 55*80*70

ï¿ 115*130*150

ï¿ 90*120*110

ï¿ 80*120*86/165

ï¿ 70*90*80

ï¿ 55*75*75

ï¿ 115*130*140

ï¿ 90*120*110

ï¿ 80*105*100

ï¿ 70*90*70

ï¿ 55*75*70

ï¿ 115*130*130

ï¿ 90*120*105/148/195/10

ï¿ 80*105*90

ï¿ 70*86*95

ï¿ 55*75*60

ï¿ 110*145*150

ï¿ 90*120*100

ï¿ 80*105*80

ï¿ 70*85*146

ï¿ 55*70*80

ï¿ 110*140*125

ï¿ 90*120*90

ï¿ 80*100*120

ï¿ 70*85*110

ï¿ 55*70*70

ï¿ 110*135*125

ï¿ 90*120*80

ï¿ 80*100*100

ï¿ 70*85*100

ï¿ 55*70*65

ï¿ 110*135*120

ï¿ 90*120*70

ï¿ 80*100*90/138/10

ï¿ 70*85*95

ï¿ 55*70*60

ï¿ 110*135*110

ï¿ 90*115*100

ï¿ 80*100*90

ï¿ 70*85*90/130/10

ï¿ 55*70*50

ï¿ 110*135*100

ï¿ 90*115*90

ï¿ 80*100*85

ï¿ 70*85*90

ï¿ 55*65*60

ï¿ 110*130*120

ï¿ 90*115*80

ï¿ 80*100*80

ï¿ 70*85*85

ï¿ 55*65*50

ï¿ 110*130*110

ï¿ 90*115*70

ï¿ 80*100*70

ï¿ 70*85*80

ï¿ 50*70*70

ï¿ 110*130*100

ï¿ 90*110*110

ï¿ 80*100*60

ï¿ 70*85*75

ï¿ 50*70*60

ï¿ 110*125*145

ï¿ 90*110*100

ï¿ 80*100*50

ï¿ 70*85*70

ï¿ 50*65*70

ï¿ 110*125*140

ï¿ 90*110*90

ï¿ 80*96*100

ï¿ 70*85*65

ï¿ 50*65*65

ï¿ 110*125*120

ï¿ 90*110*80

ï¿ 80*96*90

ï¿ 70*85*60

ï¿ 50*65*65/105/10

ï¿ 110*125*115

ï¿ 90*106*110

ï¿ 80*95*120

ï¿ 70*85*50

ï¿ 50*65*60

ï¿ 110*125*110

ï¿ 90*106*100

ï¿ 80*95*110

ï¿ 70*85*36

ï¿ 50*65*60

ï¿ 110*125*100

ï¿ 90*106*90

ï¿ 80*95*105

ï¿ 70*80*90

ï¿ 50*65*55

ï¿ 110*125*95

ï¿ 90*106*80

ï¿ 80*95*100

ï¿ 70*80*80

ï¿ 50*65*50

ï¿ 110*125*90

ï¿ 90*106*70

ï¿ 80*95*95/3

ï¿ 70*80*70

ï¿ 50*60*60

ï¿ 110*125*85

ï¿ 90*105*130

ï¿ 80*95*95

ï¿ 65*90*60

ï¿ 50*60*55

ï¿ 110*125*80

ï¿ 90*105*125

ï¿ 80*95*90

ï¿ 65*85*80

ï¿ 50*60*50

ï¿ 110*125*60

ï¿ 90*105*120

ï¿ 80*95*90/130/10

ï¿ 65*85*70

ï¿ 48*55*50

ï¿ 105*125*140

ï¿ 90*105*110

ï¿ 80*95*85/4

ï¿ 65*85*65

ï¿ 48*55*30

ï¿ 105*125*120

ï¿ 90*105*100

ï¿ 80*95*80

ï¿ 65*85*60

ï¿ 45*62*40

ï¿ 105*125*90

ï¿ 90*105*95

ï¿ 80*95*75

ï¿ 65*80*105

ï¿ 45*60*60

ï¿ 105*120*108

ï¿ 90*105*90

ï¿ 80*95*70

ï¿ 65*80*100

ï¿ 45*60*50

ï¿ 105*120*100

ï¿ 90*105*90/135/10

ï¿ 80*95*65

ï¿ 65*80*90

ï¿ 45*60*45

ï¿ 105*120*90

ï¿ 90*105*85

ï¿ 80*95*60

ï¿ 65*80*85

ï¿ 45*55*100

ï¿ 100*130*130

ï¿ 90*105*80

ï¿ 80*95*55

ï¿ 65*80*80

ï¿ 45*55*60

ï¿ 100*130*120

ï¿ 90*105*75

ï¿ 80*95*50

ï¿ 65*80*75

ï¿ 45*55*60/105/10

ï¿ 100*130*110

ï¿ 90*105*70

ï¿ 80*95*45

ï¿ 65*80*70

ï¿ 45*55*50

ï¿ 100*130*110/170/10

ï¿ 90*105*70

ï¿ 80*95*40

ï¿ 65*80*70/105/10

ï¿ 45*55*45/2

ï¿ 100*130*100

ï¿ 90*105*65

ï¿ 80*95*36

ï¿ 65*80*65

ï¿ 45*55*40

ï¿ 100*125*130

ï¿ 90*105*60

ï¿ 80*95*32

ï¿ 65*80*65

ï¿ 40*55*65

ï¿ 100*125*120

ï¿ 90*105*55

ï¿ 80*90*105

ï¿ 65*80*60

ï¿ 40*55*50

ï¿ 100*125*110

ï¿ 90*105*50

ï¿ 80*90*100

ï¿ 65*80*55

ï¿ 40*50*50

ï¿ 100*125*100

ï¿ 90*100*105

ï¿ 80*90*90

ï¿ 65*80*50

ï¿ 40*50*45

ï¿ 100*125*90

ï¿ 90*100*100

ï¿ 80*90*85

ï¿ 65*75*70

ï¿ 38*48*55

ï¿ 100*120*135

ï¿ 90*100*90

ï¿ 80*90*80

ï¿ 65*75*65

ï¿ 35*50*60

ï¿ 100*120*125

ï¿ 90*100*80

 

 

ï¿ 35*45*40

ï¿ 100*120*120

 

 

 

ï¿ 30*40*40

ï¿ 100*120*115

 

 

 

ï¿ 30*38*35

ï¿ 100*120*110

 

 

 

ï¿ 25*33*40

ï¿ 100*120*100

 

 

 

 

ï¿ 100*120*90

 

 

 

 

ï¿ 100*120*85 S/F

 

 

 

 

ï¿ 100*120*80

 

 

 

 

 

â Ống lót tay áo có mặt bích Advantages:

· Mặc cao

· Đủ khả năng chịu tải cao

· Khả năng hoạt động trong khoảng thời gian dài

· Giá thấp

 

â Ống lót tay áo có mặt bích Applications:

· Tất cả các lĩnh vực (sử dụng chung)

· Thiết bị di chuyển trái đất

· Thiết bị khai thác mỏ

· Thiết bị công nghiệp đa năng

 

 

âThông tin chi tiết sản phẩm

Ống lót tay áo có mặt bích are Forged by 40Cr high quality carbon steel that increasing Excavator working-life.

 

Nhận xét và phản hồi của khách hàng

 

 

âCâu hỏi thường gặp

Q: Tôi có thể giao hàng từ nhà cung cấp khác đến nhà máy của bạn không? Sau đó tải cùng nhau?

Trả lời: Có, chúng tôi có thể chấp nhận cả việc giao hàng cho chúng tôi hoặc cho người khác và tải cùng nhau.

 

Hỏi: Bạn có thể gửiỐng lót tay áo có mặt bích to my warehouse in Guangzhou?

A: Vâng, chúng tôi có thể!

 

Q: Bạn có thể làm choỐng lót tay áo có mặt bích according to our drawings?

Đ: Có, chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng theo yêu cầu của bạn.

 

Q: Bạn có cung cấp mẫu Ống lót không? Miễn phí hay tính phí?

A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí. nhưng bạn phải trả tiền cho chuyển phát nhanh.

 

Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?

A: 10 ngày nếuỐng lót tay áo có mặt bích are in stocks. if customized that will take about 25-30days normally.

 

Q: Bạn có thể cung cấpỐng lót tay áo có mặt bích by parts number?

Trả lời: Có, Chúng tôi biết một phần nhưng nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi kích thước cụ thể sẽ được xác nhận gấp đôi.

 


Thẻ nóng: Ống lót tay áo có mặt bích, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Bán buôn, Nhà máy, Tùy chỉnh, Còn hàng, Trung Quốc, Bảo hành 1 năm
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept