Ống lót gầu tải1
  • Ống lót gầu tải1Ống lót gầu tải1

Ống lót gầu tải1

Công ty TNHH phụ tùng máy móc xây dựng Tuyền Châu Peers là nhà sản xuất và cung cấp Ống lót gầu xúc lật quy mô lớn tại Trung Quốc. Chúng tôi đã chuyên về các bộ phận thiết bị hạng nặng trong nhiều năm. Sản phẩm của chúng tôi có lợi thế về giá tốt và bao phủ hầu hết các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác lâu dài của bạn tại Trung Quốc.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Ống lót gầu xúc lật


Công ty TNHH phụ tùng máy móc xây dựng Tuyền Châu Peers có quy mô lớnỐng lót gầu xúc lậtnhà sản xuất và nhà cung cấp tại Trung Quốc. Chúng tôi đã chuyên về các bộ phận thiết bị hạng nặng trong nhiều năm. Sản phẩm của chúng tôi có lợi thế về giá tốt và bao phủ hầu hết các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác lâu dài của bạn tại Trung Quốc.

 

Ống lót gầu xúc lậtđược sản xuất bằng thép carbon cao được rèn và tôi cứng đến 48-52 HRC. Ống lót gầu thép cứng được rèn là tuyệt vời cho các ứng dụng tốc độ thấp / tải trọng cao hoặc trục quay. Những ống lót bằng thép cứng này thường được sử dụng để bảo vệ vỏ máy khỏi bị mài mòn sớm do ma sát với chốt để thực sự giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của máy. Vòng bi tay áo bằng thép cứng yêu cầu bôi trơn hàng ngày hoặc tối đa hàng tuần.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống lót gầu phù hợp với hầu hết các kiểu dáng và kiểu dáng phổ biến của Máy đào và Máy xúc lật trên thị trường hiện nay.

 

â Ống lót gầu xúc lậtphạm vi kích thước bao gồm dưới đây:


Đường kính trong * Đường kính ngoài * Chiều dài / mm

ï¿ 140*155*130

ï¿ 100*116*110

ï¿ 85*105*50

ï¿ 75*95*80

ï¿ 60*90*105

ï¿ 140*160*200

ï¿ 100*116*100

ï¿ 85*100*105

ï¿ 75*90*95

ï¿ 60*80*80

ï¿ 140*170*100

ï¿ 100*116*90

ï¿ 85*100*100

ï¿ 75*90*90

ï¿ 60*80*70

ï¿ 130*154*130

ï¿ 100*115*145

ï¿ 85*100*90

ï¿ 75*90*80

ï¿ 60*80*65

ï¿ 125*140*100

ï¿ 100*115*130

ï¿ 85*100*80

ï¿ 75*90*75

ï¿ 60*80*65/105/10

ï¿ 125*140*90

ï¿ 100*115*120

ï¿ 85*100*70

ï¿ 75*90*70

ï¿ 60*80*60

ï¿ 120*140*120

ï¿ 100*115*110

ï¿ 85*100*68

ï¿ 75*90*60

ï¿ 60*80*50

ï¿ 120*140*110

ï¿ 100*115*100/5

ï¿ 85*100*60

ï¿ 75*85*90

ï¿ 60*75*95

ï¿ 120*140*100

ï¿ 100*115*95

ï¿ 85*100*50

ï¿ 71*86*85

ï¿ 60*75*90

ï¿ 120*140*90

ï¿ 100*115*90

ï¿ 85*95*100

ï¿ 71*86*80

ï¿ 60*75*80

ï¿ 120*135*155

ï¿ 100*115*85

ï¿ 85*95*90

ï¿ 71*86*70

ï¿ 60*75*70/105

ï¿ 120*135*120

ï¿ 100*115*80

ï¿ 80*120*100

ï¿ 71*86*65

ï¿ 60*75*75

ï¿ 120*135*115

ï¿ 100*115*70

ï¿ 80*120*90

ï¿ 71*86*60

ï¿ 60*75*70

ï¿ 120*135*110

ï¿ 100*115*65

ï¿ 80*110*95

ï¿ 71*86*50

ï¿ 60*75*65

ï¿ 120*135*105

ï¿ 100*115*60

ï¿ 80*110*90

ï¿ 71*86*40

ï¿ 60*75*65/105/10

ï¿ 120*135*100

ï¿ 100*115*35

ï¿ 80*110*80

ï¿ 70*100*95

ï¿ 60*75*82/129/110

ï¿ 120*135*94

ï¿ 95*110*115

ï¿ 80*110*70

ï¿ 70*100*85

ï¿ 60*75*60

ï¿ 120*135*78

ï¿ 90*130*100

ï¿ 80*110*95/130/10

ï¿ 70*95*80

ï¿ 60*75*60

ï¿ 120*135*70

ï¿ 90*130*90

ï¿ 80*95*95/130/114

ï¿ 70*90*110

ï¿ 60*75*55

ï¿ 120*135*48

ï¿ 90*125*110

ï¿ 80*95*87/154/137

ï¿ 70*90*100

ï¿ 60*75*50

ï¿ 115*135*100

ï¿ 90*125*100

ï¿ 80*95*95/130/10

ï¿ 70*90*95

ï¿ 60*70*65

ï¿ 115*135*95

ï¿ 90*120*120

ï¿ 80*110*85/165

ï¿ 70*90*90

ï¿ 55*80*70

ï¿ 115*130*150

ï¿ 90*120*110

ï¿ 80*120*86/165

ï¿ 70*90*80

ï¿ 55*75*75

ï¿ 115*130*140

ï¿ 90*120*110

ï¿ 80*105*100

ï¿ 70*90*70

ï¿ 55*75*70

ï¿ 115*130*130

ï¿ 90*120*105/148/195/10

ï¿ 80*105*90

ï¿ 70*86*95

ï¿ 55*75*60

ï¿ 110*145*150

ï¿ 90*120*100

ï¿ 80*105*80

ï¿ 70*85*146

ï¿ 55*70*80

ï¿ 110*140*125

ï¿ 90*120*90

ï¿ 80*100*120

ï¿ 70*85*110

ï¿ 55*70*70

ï¿ 110*135*125

ï¿ 90*120*80

ï¿ 80*100*100

ï¿ 70*85*100

ï¿ 55*70*65

ï¿ 110*135*120

ï¿ 90*120*70

ï¿ 80*100*90/138/10

ï¿ 70*85*95

ï¿ 55*70*60

ï¿ 110*135*110

ï¿ 90*115*100

ï¿ 80*100*90

ï¿ 70*85*90/130/10

ï¿ 55*70*50

ï¿ 110*135*100

ï¿ 90*115*90

ï¿ 80*100*85

ï¿ 70*85*90

ï¿ 55*65*60

ï¿ 110*130*120

ï¿ 90*115*80

ï¿ 80*100*80

ï¿ 70*85*85

ï¿ 55*65*50

ï¿ 110*130*110

ï¿ 90*115*70

ï¿ 80*100*70

ï¿ 70*85*80

ï¿ 50*70*70

ï¿ 110*130*100

ï¿ 90*110*110

ï¿ 80*100*60

ï¿ 70*85*75

ï¿ 50*70*60

ï¿ 110*125*145

ï¿ 90*110*100

ï¿ 80*100*50

ï¿ 70*85*70

ï¿ 50*65*70

ï¿ 110*125*140

ï¿ 90*110*90

ï¿ 80*96*100

ï¿ 70*85*65

ï¿ 50*65*65

ï¿ 110*125*120

ï¿ 90*110*80

ï¿ 80*96*90

ï¿ 70*85*60

ï¿ 50*65*65/105/10

ï¿ 110*125*115

ï¿ 90*106*110

ï¿ 80*95*120

ï¿ 70*85*50

ï¿ 50*65*60

ï¿ 110*125*110

ï¿ 90*106*100

ï¿ 80*95*110

ï¿ 70*85*36

ï¿ 50*65*60

ï¿ 110*125*100

ï¿ 90*106*90

ï¿ 80*95*105

ï¿ 70*80*90

ï¿ 50*65*55

ï¿ 110*125*95

ï¿ 90*106*80

ï¿ 80*95*100

ï¿ 70*80*80

ï¿ 50*65*50

ï¿ 110*125*90

ï¿ 90*106*70

ï¿ 80*95*95/3

ï¿ 70*80*70

ï¿ 50*60*60

ï¿ 110*125*85

ï¿ 90*105*130

ï¿ 80*95*95

ï¿ 65*90*60

ï¿ 50*60*55

ï¿ 110*125*80

ï¿ 90*105*125

ï¿ 80*95*90

ï¿ 65*85*80

ï¿ 50*60*50

ï¿ 110*125*60

ï¿ 90*105*120

ï¿ 80*95*90/130/10

ï¿ 65*85*70

ï¿ 48*55*50

ï¿ 105*125*140

ï¿ 90*105*110

ï¿ 80*95*85/4

ï¿ 65*85*65

ï¿ 48*55*30

ï¿ 105*125*120

ï¿ 90*105*100

ï¿ 80*95*80

ï¿ 65*85*60

ï¿ 45*62*40

ï¿ 105*125*90

ï¿ 90*105*95

ï¿ 80*95*75

ï¿ 65*80*105

ï¿ 45*60*60

ï¿ 105*120*108

ï¿ 90*105*90

ï¿ 80*95*70

ï¿ 65*80*100

ï¿ 45*60*50

ï¿ 105*120*100

ï¿ 90*105*90/135/10

ï¿ 80*95*65

ï¿ 65*80*90

ï¿ 45*60*45

ï¿ 105*120*90

ï¿ 90*105*85

ï¿ 80*95*60

ï¿ 65*80*85

ï¿ 45*55*100

ï¿ 100*130*130

ï¿ 90*105*80

ï¿ 80*95*55

ï¿ 65*80*80

ï¿ 45*55*60

ï¿ 100*130*120

ï¿ 90*105*75

ï¿ 80*95*50

ï¿ 65*80*75

ï¿ 45*55*60/105/10

ï¿ 100*130*110

ï¿ 90*105*70

ï¿ 80*95*45

ï¿ 65*80*70

ï¿ 45*55*50

ï¿ 100*130*110/170/10

ï¿ 90*105*70

ï¿ 80*95*40

ï¿ 65*80*70/105/10

ï¿ 45*55*45/2

ï¿ 100*130*100

ï¿ 90*105*65

ï¿ 80*95*36

ï¿ 65*80*65

ï¿ 45*55*40

ï¿ 100*125*130

ï¿ 90*105*60

ï¿ 80*95*32

ï¿ 65*80*65

ï¿ 40*55*65

ï¿ 100*125*120

ï¿ 90*105*55

ï¿ 80*90*105

ï¿ 65*80*60

ï¿ 40*55*50

ï¿ 100*125*110

ï¿ 90*105*50

ï¿ 80*90*100

ï¿ 65*80*55

ï¿ 40*50*50

ï¿ 100*125*100

ï¿ 90*100*105

ï¿ 80*90*90

ï¿ 65*80*50

ï¿ 40*50*45

ï¿ 100*125*90

ï¿ 90*100*100

ï¿ 80*90*85

ï¿ 65*75*70

ï¿ 38*48*55

ï¿ 100*120*135

ï¿ 90*100*90

ï¿ 80*90*80

ï¿ 65*75*65

ï¿ 35*50*60

ï¿ 100*120*125

ï¿ 90*100*80

 

 

ï¿ 35*45*40

ï¿ 100*120*120

 

 

 

ï¿ 30*40*40

ï¿ 100*120*115

 

 

 

ï¿ 30*38*35

ï¿ 100*120*110

 

 

 

ï¿ 25*33*40

ï¿ 100*120*100

 

 

 

 

ï¿ 100*120*90

 

 

 

 

ï¿ 100*120*85 S/F

 

 

 

 

ï¿ 100*120*80

 

 

 

 

 

â Ống lót gầu xúc lậtThuận lợi:


· Mặc cao

· Đủ khả năng chịu tải cao

· Khả năng hoạt động trong khoảng thời gian dài

· Giá thấp

 

â Ống lót gầu xúc lậtCác ứng dụng:


· Tất cả các lĩnh vực (sử dụng chung)

· Thiết bị di chuyển trái đất

· Thiết bị khai thác mỏ

· Thiết bị công nghiệp đa năng

 

 

âThông tin chi tiết sản phẩm


Ống lót gầu xúc lậtđược rèn bằng thép carbon chất lượng cao 40Cr giúp tăng tuổi thọ làm việc của Máy đào.

 

Nhận xét và phản hồi của khách hàng

 

âCâu hỏi thường gặp


Q: Tôi có thể giao hàng từ nhà cung cấp khác đến nhà máy của bạn không? Sau đó tải cùng nhau?

Trả lời: Có, chúng tôi có thể chấp nhận cả việc giao hàng cho chúng tôi hoặc cho người khác và tải cùng nhau.

 

Hỏi: Bạn có thể gửiỐng lót gầu xúc lậtđến kho của tôi ở Quảng Châu?

A: Vâng, chúng tôi có thể!

 

Q: Bạn có thể làm choỐng lót gầu xúc lậttheo bản vẽ của chúng tôi?

Đ: Có, chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng theo yêu cầu của bạn.

 

Q: Bạn có cung cấp mẫu Ống lót không? Miễn phí hay tính phí?

A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí. nhưng bạn phải trả tiền cho chuyển phát nhanh.

 

Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?

A: 10 ngày nếuỐng lót gầu xúc lậtđang ở trong kho. nếu tùy chỉnh sẽ mất khoảng 25-30 ngày bình thường.

 

Q: Bạn có thể cung cấpỐng lót gầu xúc lậtbằng số bộ phận?

Trả lời: Có, Chúng tôi biết một phần nhưng nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi kích thước cụ thể sẽ được xác nhận gấp đôi.

 

Thẻ nóng: Ống lót gầu xúc lật, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Bán buôn, Nhà máy, Tùy chỉnh, Còn hàng, Trung Quốc, Bảo hành 1 năm
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept