ống lót thay thế
  • ống lót thay thếống lót thay thế

ống lót thay thế

Công ty TNHH phụ tùng máy móc xây dựng Tuyền Châu Peers là nhà sản xuất và cung cấp Ống lót thay thế quy mô lớn tại Trung Quốc. Chúng tôi đã chuyên về các bộ phận thiết bị hạng nặng trong nhiều năm. Sản phẩm của chúng tôi có lợi thế về giá tốt và bao phủ hầu hết các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác lâu dài của bạn tại Trung Quốc.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

ống lót thay thế

 

Công ty TNHH phụ tùng máy móc xây dựng Tuyền Châu Peers là nhà sản xuất và cung cấp Ống lót thay thế quy mô lớn tại Trung Quốc. Chúng tôi đã chuyên về các bộ phận thiết bị hạng nặng trong nhiều năm. Sản phẩm của chúng tôi có lợi thế về giá tốt và bao phủ hầu hết các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác lâu dài của bạn tại Trung Quốc.

 

Ống lót thay thế được sản xuất bằng thép carbon cao đã rèn và được tôi cứng đến 48-52 HRC. Ống lót gầu thép cứng được rèn là tuyệt vời cho các ứng dụng tốc độ thấp / tải trọng cao hoặc trục quay. Những ống lót bằng thép cứng này thường được sử dụng để bảo vệ vỏ máy khỏi bị mài mòn sớm do ma sát với chốt để thực sự giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của máy. Vòng bi tay áo bằng thép cứng yêu cầu bôi trơn hàng ngày hoặc tối đa hàng tuần.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống lót gầu phù hợp với hầu hết các kiểu dáng và kiểu dáng phổ biến của Máy đào và Máy xúc lật trên thị trường hiện nay.

 

âỐng lót Phạm vi kích thước thay thế bao gồm bên dưới:

 

Đường kính trong * Đường kính ngoài * Chiều dài / mm

ï¿ 140*155*130

ï¿ 100*116*110

ï¿ 85*105*50

ï¿ 75*95*80

ï¿ 60*90*105

ï¿ 140*160*200

ï¿ 100*116*100

ï¿ 85*100*105

ï¿ 75*90*95

ï¿ 60*80*80

ï¿ 140*170*100

ï¿ 100*116*90

ï¿ 85*100*100

ï¿ 75*90*90

ï¿ 60*80*70

ï¿ 130*154*130

ï¿ 100*115*145

ï¿ 85*100*90

ï¿ 75*90*80

ï¿ 60*80*65

ï¿ 125*140*100

ï¿ 100*115*130

ï¿ 85*100*80

ï¿ 75*90*75

ï¿ 60*80*65/105/10

ï¿ 125*140*90

ï¿ 100*115*120

ï¿ 85*100*70

ï¿ 75*90*70

ï¿ 60*80*60

ï¿ 120*140*120

ï¿ 100*115*110

ï¿ 85*100*68

ï¿ 75*90*60

ï¿ 60*80*50

ï¿ 120*140*110

ï¿ 100*115*100/5

ï¿ 85*100*60

ï¿ 75*85*90

ï¿ 60*75*95

ï¿ 120*140*100

ï¿ 100*115*95

ï¿ 85*100*50

ï¿ 71*86*85

ï¿ 60*75*90

ï¿ 120*140*90

ï¿ 100*115*90

ï¿ 85*95*100

ï¿ 71*86*80

ï¿ 60*75*80

ï¿ 120*135*155

ï¿ 100*115*85

ï¿ 85*95*90

ï¿ 71*86*70

ï¿ 60*75*70/105

ï¿ 120*135*120

ï¿ 100*115*80

ï¿ 80*120*100

ï¿ 71*86*65

ï¿ 60*75*75

ï¿ 120*135*115

ï¿ 100*115*70

ï¿ 80*120*90

ï¿ 71*86*60

ï¿ 60*75*70

ï¿ 120*135*110

ï¿ 100*115*65

ï¿ 80*110*95

ï¿ 71*86*50

ï¿ 60*75*65

ï¿ 120*135*105

ï¿ 100*115*60

ï¿ 80*110*90

ï¿ 71*86*40

ï¿ 60*75*65/105/10

ï¿ 120*135*100

ï¿ 100*115*35

ï¿ 80*110*80

ï¿ 70*100*95

ï¿ 60*75*82/129/110

ï¿ 120*135*94

ï¿ 95*110*115

ï¿ 80*110*70

ï¿ 70*100*85

ï¿ 60*75*60

ï¿ 120*135*78

ï¿ 90*130*100

ï¿ 80*110*95/130/10

ï¿ 70*95*80

ï¿ 60*75*60

ï¿ 120*135*70

ï¿ 90*130*90

ï¿ 80*95*95/130/114

ï¿ 70*90*110

ï¿ 60*75*55

ï¿ 120*135*48

ï¿ 90*125*110

ï¿ 80*95*87/154/137

ï¿ 70*90*100

ï¿ 60*75*50

ï¿ 115*135*100

ï¿ 90*125*100

ï¿ 80*95*95/130/10

ï¿ 70*90*95

ï¿ 60*70*65

ï¿ 115*135*95

ï¿ 90*120*120

ï¿ 80*110*85/165

ï¿ 70*90*90

ï¿ 55*80*70

ï¿ 115*130*150

ï¿ 90*120*110

ï¿ 80*120*86/165

ï¿ 70*90*80

ï¿ 55*75*75

ï¿ 115*130*140

ï¿ 90*120*110

ï¿ 80*105*100

ï¿ 70*90*70

ï¿ 55*75*70

ï¿ 115*130*130

ï¿ 90*120*105/148/195/10

ï¿ 80*105*90

ï¿ 70*86*95

ï¿ 55*75*60

ï¿ 110*145*150

ï¿ 90*120*100

ï¿ 80*105*80

ï¿ 70*85*146

ï¿ 55*70*80

ï¿ 110*140*125

ï¿ 90*120*90

ï¿ 80*100*120

ï¿ 70*85*110

ï¿ 55*70*70

ï¿ 110*135*125

ï¿ 90*120*80

ï¿ 80*100*100

ï¿ 70*85*100

ï¿ 55*70*65

ï¿ 110*135*120

ï¿ 90*120*70

ï¿ 80*100*90/138/10

ï¿ 70*85*95

ï¿ 55*70*60

ï¿ 110*135*110

ï¿ 90*115*100

ï¿ 80*100*90

ï¿ 70*85*90/130/10

ï¿ 55*70*50

ï¿ 110*135*100

ï¿ 90*115*90

ï¿ 80*100*85

ï¿ 70*85*90

ï¿ 55*65*60

ï¿ 110*130*120

ï¿ 90*115*80

ï¿ 80*100*80

ï¿ 70*85*85

ï¿ 55*65*50

ï¿ 110*130*110

ï¿ 90*115*70

ï¿ 80*100*70

ï¿ 70*85*80

ï¿ 50*70*70

ï¿ 110*130*100

ï¿ 90*110*110

ï¿ 80*100*60

ï¿ 70*85*75

ï¿ 50*70*60

ï¿ 110*125*145

ï¿ 90*110*100

ï¿ 80*100*50

ï¿ 70*85*70

ï¿ 50*65*70

ï¿ 110*125*140

ï¿ 90*110*90

ï¿ 80*96*100

ï¿ 70*85*65

ï¿ 50*65*65

ï¿ 110*125*120

ï¿ 90*110*80

ï¿ 80*96*90

ï¿ 70*85*60

ï¿ 50*65*65/105/10

ï¿ 110*125*115

ï¿ 90*106*110

ï¿ 80*95*120

ï¿ 70*85*50

ï¿ 50*65*60

ï¿ 110*125*110

ï¿ 90*106*100

ï¿ 80*95*110

ï¿ 70*85*36

ï¿ 50*65*60

ï¿ 110*125*100

ï¿ 90*106*90

ï¿ 80*95*105

ï¿ 70*80*90

ï¿ 50*65*55

ï¿ 110*125*95

ï¿ 90*106*80

ï¿ 80*95*100

ï¿ 70*80*80

ï¿ 50*65*50

ï¿ 110*125*90

ï¿ 90*106*70

ï¿ 80*95*95/3

ï¿ 70*80*70

ï¿ 50*60*60

ï¿ 110*125*85

ï¿ 90*105*130

ï¿ 80*95*95

ï¿ 65*90*60

ï¿ 50*60*55

ï¿ 110*125*80

ï¿ 90*105*125

ï¿ 80*95*90

ï¿ 65*85*80

ï¿ 50*60*50

ï¿ 110*125*60

ï¿ 90*105*120

ï¿ 80*95*90/130/10

ï¿ 65*85*70

ï¿ 48*55*50

ï¿ 105*125*140

ï¿ 90*105*110

ï¿ 80*95*85/4

ï¿ 65*85*65

ï¿ 48*55*30

ï¿ 105*125*120

ï¿ 90*105*100

ï¿ 80*95*80

ï¿ 65*85*60

ï¿ 45*62*40

ï¿ 105*125*90

ï¿ 90*105*95

ï¿ 80*95*75

ï¿ 65*80*105

ï¿ 45*60*60

ï¿ 105*120*108

ï¿ 90*105*90

ï¿ 80*95*70

ï¿ 65*80*100

ï¿ 45*60*50

ï¿ 105*120*100

ï¿ 90*105*90/135/10

ï¿ 80*95*65

ï¿ 65*80*90

ï¿ 45*60*45

ï¿ 105*120*90

ï¿ 90*105*85

ï¿ 80*95*60

ï¿ 65*80*85

ï¿ 45*55*100

ï¿ 100*130*130

ï¿ 90*105*80

ï¿ 80*95*55

ï¿ 65*80*80

ï¿ 45*55*60

ï¿ 100*130*120

ï¿ 90*105*75

ï¿ 80*95*50

ï¿ 65*80*75

ï¿ 45*55*60/105/10

ï¿ 100*130*110

ï¿ 90*105*70

ï¿ 80*95*45

ï¿ 65*80*70

ï¿ 45*55*50

ï¿ 100*130*110/170/10

ï¿ 90*105*70

ï¿ 80*95*40

ï¿ 65*80*70/105/10

ï¿ 45*55*45/2

ï¿ 100*130*100

ï¿ 90*105*65

ï¿ 80*95*36

ï¿ 65*80*65

ï¿ 45*55*40

ï¿ 100*125*130

ï¿ 90*105*60

ï¿ 80*95*32

ï¿ 65*80*65

ï¿ 40*55*65

ï¿ 100*125*120

ï¿ 90*105*55

ï¿ 80*90*105

ï¿ 65*80*60

ï¿ 40*55*50

ï¿ 100*125*110

ï¿ 90*105*50

ï¿ 80*90*100

ï¿ 65*80*55

ï¿ 40*50*50

ï¿ 100*125*100

ï¿ 90*100*105

ï¿ 80*90*90

ï¿ 65*80*50

ï¿ 40*50*45

ï¿ 100*125*90

ï¿ 90*100*100

ï¿ 80*90*85

ï¿ 65*75*70

ï¿ 38*48*55

ï¿ 100*120*135

ï¿ 90*100*90

ï¿ 80*90*80

ï¿ 65*75*65

ï¿ 35*50*60

ï¿ 100*120*125

ï¿ 90*100*80

 

 

ï¿ 35*45*40

ï¿ 100*120*120

 

 

 

ï¿ 30*40*40

ï¿ 100*120*115

 

 

 

ï¿ 30*38*35

ï¿ 100*120*110

 

 

 

ï¿ 25*33*40

ï¿ 100*120*100

 

 

 

 

ï¿ 100*120*90

 

 

 

 

ï¿ 100*120*85 S/F

 

 

 

 

ï¿ 100*120*80

 

 

 

 

 

âƯu điểm thay thế ống lót:

 

· Mặc cao

· Đủ khả năng chịu tải cao

· Khả năng hoạt động trong khoảng thời gian dài

· Giá thấp

 

âCác ứng dụng thay thế ống lót:

 

· Tất cả các lĩnh vực (sử dụng chung)

· Thiết bị di chuyển trái đất

· Thiết bị khai thác mỏ

· Thiết bị công nghiệp đa năng

 

 

âThông tin chi tiết sản phẩm

 

Ống lót thay thế được rèn bằng thép carbon chất lượng cao 40Cr giúp tăng tuổi thọ làm việc của Máy đào.

 

Nhận xét và phản hồi của khách hàng

 

âCâu hỏi thường gặp

 

Q: Tôi có thể giao hàng từ nhà cung cấp khác đến nhà máy của bạn không? Sau đó tải cùng nhau?

Trả lời: Có, chúng tôi có thể chấp nhận cả việc giao hàng cho chúng tôi hoặc cho người khác và tải cùng nhau.

 

H: Bạn có thể gửi Ống lót thay thế đến kho của tôi ở Quảng Châu không?

A: Vâng, chúng tôi có thể!

 

Q: Bạn có thể thực hiện Thay thế Ống lót theo bản vẽ của chúng tôi không?

Đ: Có, chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng theo yêu cầu của bạn.

 

Q: Bạn có cung cấp mẫu Ống lót không? Miễn phí hay tính phí?

A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí. nhưng bạn phải trả tiền cho chuyển phát nhanh.

 

Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?

MỘT:10 ngày nếu Ống lót thay thế còn hàng.nếu tùy chỉnh sẽ mất khoảng 25-30 ngày bình thường.

 

Hỏi: Bạn có thể cung cấp Thay thế Ống lót theo số bộ phận không?

Trả lời: Có, Chúng tôi biết một phần nhưng nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi kích thước cụ thể sẽ được xác nhận gấp đôi.

Thẻ nóng: Thay thế ống lót, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Bán buôn, Nhà máy, Tùy chỉnh, Còn hàng, Trung Quốc, Bảo hành 1 năm
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept